Nieuwe website

Het zat al een tijdje in de pen. Een nieuwe website. Ik was altijd erg tevreden met de oude site. Maar, zelfs wanneer iets voor echt nog mij goed is, word je door nieuwe technieken en internet ontwikkelingen genoopt stappen te zetten. Het was niet makkelijk en ik kan me voorstellen dat ik professionele websitebouwers tot lichte wanhoop heb gedreven maar uiteindelijk heeft de samenwerking met Webdesign René Veugen zijn vruchten afgeworpen.